DELF A1

Thời gian:

75 phút

Nghe
Hiểu các từ quen thuộc và các cách diễn đạt thông thường về chính bản thân mình, về gia đình và những vấn đề cụ thể, ngay lập tức nếu người đối thoại nói chậm và rõ ràng.

Đọc
Hiểu các danh từ quen thuộc, các từ cũng như các câu rất đơn giản, ví dụ các thông báo, các quảng cáo hoặc các danh mục.

Tham gia hội thoại
Hiểu một cách đơn giản, với điều kiện là người đối thoại sẵn sàng nhắc lại hoặc nói chậm hơn các câu và giúp HV nói những gì HV đang cố diễn đạt. Có thể đặt những câu hỏi đơn giản về các chủ đề quen thuộc.

Diễn đạt nói liên tục
Có thể sử dụng các cách diễn đạt và các câu đơn giản để miêu tả nơi ở và những người mà HV quen biết.

Viết
Có thể viết một bưu thiếp đơn giản, ví dụ bưu thiếp về kỳ nghỉ hè. HV có thể cung cấp các thông tin cá nhân trong một phiếu câu hỏi như ghi họ và tên, quốc tịch và địa chỉ trên phiếu khách sạn.

Đăng ký ngay

  Các khóa học liên quan

  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  150 buổi

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  120 buổi

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  90 buổi

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  150 buổi

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  120 buổi

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  90 buổi

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  Trình độ đầu B2 : 60 buổi
  Trình độ test giữa B2 : 45 buổi
  Trình độ test cuối B2 : 35 buổi

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  Trình độ đầu B1 : 60 buổi
  Trình độ test giữa B1 : 45 buổi
  Trình độ test cuối B1 : 35 buổi

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  Trình độ đầu A2 : 60 buổi
  Trình độ test giữa A2 : 45 buổi
  Trình độ test cuối A2 : 35 buổi

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  42 buổi

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  36 buổi

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  60 buổi

  Xem chi tiết
  Kéo sang để xem

  Khai giảng lớp học mới

  ICC mang lại khoá học chất lượng cao dành cho học viên không chỉ tại Việt Nam mà còn đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài

  Đăng ký nhận
  tư vấn miễn phí

   5
   Ngày
   08
   Giờ
   30
   Phút
   42
   Giây
   Điện thoại: 024 6662 8671
   Messages ICC ACADEMY
   icon-default