Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp – Cách dùng và Bài tập áp dụng

Trong tiếng Pháp, tính từ sở hữu là một thành phần câu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để có thể thành thạo sử dụng tính từ sở hữu thì học viên cần phải có sự kiên trì và nỗ lực. Vậy tính từ sở hữu trong tiếng Pháp là gì? Hãy cùng ICC Academy tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp là gì?

Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp còn được gọi là L’ADJECTIF POSSESSIF. Đây là một loại tính từ được sử dụng trong câu để chỉ sự sở hữu hoặc liên quan đến người nói, người được nhắc đến.

Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp là gì?

Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp là gì?

Vai trò của tính từ sở hữu là giúp xác định và diễn tả mối quan hệ giữa người nói và vật sở hữu hoặc giữa người nói và người sở hữu. Sử dụng “l’adjectif possessif” trong câu cho phép đối phương hiểu rõ hơn về mối quan hệ này. Trong tiếng Pháp, các tính từ sở hữu sẽ được chia theo ngôi, cụ thể:

SINGULIER PLURIEL Phiên dịch
Masculin Féminin
JE Mon Ma (Mon) Mes của tôi
TU Ton Ta (Ton) Tes của bạn
IL, ELLE Son Sa (Son) Ses của anh/cô ấy
NOUS Notre Nos của chúng tôi
VOUS Votre Vos của các bạn
ILS, ELLS Luer Leurs của các anh/cô ấy

 

Cách dùng tính từ sở hữu trong tiếng Pháp cho người mới bắt đầu

Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp phải đặt trước danh từ và phải phù hợp với giới tính, hợp số và hợp với ngôi của chủ sở hữu.

Cách dùng tính từ sở hữu tiếng Pháp cho người mới

Cách dùng tính từ sở hữu tiếng Pháp cho người mới

Tính từ sở hữu thuộc ngôi thứ nhất số ít (je)

Các dạng tính từ sở hữu trong ngôi thứ nhất số ít bao gồm:

 • Mon – của tôi: Dùng trước danh từ giống đực số ít và danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm hoặc phụ âm h câm.

Ví dụ: Mon livre – quyển sách của tôi, Mon hamster – chuột hamster của tôi.

 • Ma – của tôi: Dùng trước danh từ giống cái số ít bắt đầu bằng phụ âm (trừ phụ âm h câm).

Ví dụ: Maison – ngôi nhà của tôi, Ma voiture – chiếc xe của tôi.

 • Mes – của tôi: Dùng trước danh từ số nhiều.

Ví dụ: Mes chaussures – đôi giày của tôi, Mes amis – bạn bè của tôi.

Tính từ sở hữu thuộc ngôi thứ hai số ít (tu)

Các dạng tính từ sở hữu trong ngôi thứ 2 số ít bao gồm:

 • Ton – của bạn: Dùng trước danh từ giống đực số ít và danh từ giống cái số ít bắt đầu bằng nguyên âm hoặc phụ âm h câm.

Ví dụ: Ton livre – quyển sách của bạn, Ton chat – con mèo của bạn.

 • Ta – của bạn: Dùng trước danh từ giống cái số ít bắt đầu bằng nguyên âm (trừ phụ âm h câm).

Ví dụ: Ta sœur – em gái của bạn, Ta tête – cái đầu của bạn.

 • Tes – của bạn: Dùng trước danh từ số nhiều.

Ví dụ: Tes amis – bạn bè của bạn, tes étudiants – những sinh viên của bạn

Tính từ sở hữu thuộc ngôi thứ ba số ít (il, elle, on)

Tính từ sở hữu phải được chia theo ngôi

Tính từ sở hữu phải được chia theo ngôi

Các tính từ sở hữu trong tiếng Pháp thuộc ngôi thứ ba số ít:

 • Son – của anh/cô ấy/chúng ta/người ta: Dùng trước danh từ giống đực số ít và danh từ giống cái số ít bắt đầu bằng phụ âm h câm hoặc nguyên âm.

Ví dụ: Son mari – chồng của cô ấy, Son père – bố của anh ấy.

 • Sa – của anh/cô ấy/chúng ta/người ta: Dùng trước danh từ giống cái số ít bắt đầu bằng nguyên âm (trừ phụ âm h câm).

Ví dụ: Sa femme – vợ của anh ấy, Sa voiture – xe của anh ấy.

 • Ses – của anh/cô ấy/chúng ta/người ta: Dùng trước danh từ số nhiều.

Ví dụ: Ses enfants: các con của chị ấy

Tính từ sở hữu thuộc ngôi thứ nhất số nhiều (nous)

Các dạng tính từ sở hữu trong ngôi thứ nhất số nhiều:

 • Notre – của chúng tôi/chúng ta: Dùng trước danh từ số ít của cả giống đực và giống cái.

Ví dụ: Notre maison – ngôi nhà của chúng tôi, Notre voiture – chiếc xe của chúng tôi.

 • Nos – của chúng tôi/chúng ta: Dùng trước danh từ số nhiều cả giống đực và giống cái.

Ví dụ: Nos amis – bạn bè của chúng tôi, Nos projets – kế hoạch của chúng tôi

Tính từ sở hữu thuộc ngôi thứ hai số nhiều (vous)

Các dạng tính từ sở hữu trong ngôi thứ hai số nhiều:

 • Votre – của bạn/các bạn: Dùng trước danh từ số ít của cả giống đực và giống cái.

Ví dụ: Votre maison – nhà của các bạn, Votre chien – con chó của các bạn.

 • Vos – của bạn/các bạn: Dùng trước danh từ số nhiều cả giống đực và giống cái.

Ví dụ: Vos enfants – các con của bạn, Vos amis – bạn bè của bạn.

Tính từ sở hữu thuộc ngôi thứ ba số nhiều (ils, elles)

Tùy theo giới tính của danh từ mà sẽ sử dụng tính từ sở hữu phù hợp

Tùy theo giới tính của danh từ mà sẽ sử dụng tính từ sở hữu phù hợp

Cách dùng tính từ sở hữu trong tiếng Pháp theo ngôi thứ ba số nhiều:

 • Luer – của anh/cô ấy/họ/chúng nó: Dùng trước danh từ số ít của cả giống đực và giống cái.

Ví dụ: Leurs enfants – con cái của họ, Leur chien – con chó của họ.

 • Luers – của anh/cô ấy/họ/chúng nó: Dùng trước danh từ số nhiều cả giống đực và giống cái.

Ví dụ: Leurs voitures – xe hơi của họ, Leurs chiens – những con chó của họ.

╰┈➤Tìm đọc thêm tại: Gợi ý cách chia động từ tiếng Pháp dễ nhớ 

Bài tập áp dụng có đáp án

Một số bài tập tính từ sở hữu trong tiếng Pháp có đáp án chi tiết.

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng nhất:

1. Tu as un stylo. C’est _____ stylo.

a) ma

b) ta

c) sa

d) son

2. J’ai un chapeau. C’est _____ chapeau.

a) mes

b) mon

c) ses

d) son

3. Vous avez une voiture. C’est _____ voiture.

a) nos

b) leur

c) votre

d) son

4. Ils ont un chat. C’est _____ chat.

a) leurs

b) son

c) ses

d) votre

5. Elle a une robe. C’est _____ robe.

a) ma

b) ta

c) sa

d) notre

Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào ô trống:

 1. Mon frère a un ami. C’est __________ ami.
 2. Ma sœur a une amie. C’est __________ amie.
 3. Nous avons un chat. C’est __________ chat.
 4. Vous avez des enfants. Ce sont __________ enfants.
 5. Ils ont une maison. C’est __________ maison.

Đáp án:

 1. son
 2. son
 3. notre
 4. vos
 5. leur

Bài tập 3: Viết lại câu với danh từ và tính từ sở hữu cho trước:

 1. voiture / notre
 2. amis / mes
 3. tante / leur
 4. livre / votre
 5. frère / ton

Đáp án:

 1. Notre voiture est neuve.
 2. Mes amis sont très sympas.
 3. Leur tante habite en France.
 4. Votre livre est très intéressant.
 5. Ton frère est très intelligent.

Những lưu ý cần biết khi sử dụng tính từ sở hữu tiếng Pháp

Những lưu ý khi sử dụng tính từ sở hữu tiếng Pháp

Những lưu ý khi sử dụng tính từ sở hữu tiếng Pháp

Khi học và làm bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp, học viên cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Cần phân biệt giới tính của danh từ để sử dụng đúng tính từ sở hữu trong tiếng Pháp. Trường hợp không phân biệt được giới tính của danh từ thì có thể sử dụng “son” cho ngôi thứ nhất số ít và “luer” cho ngôi thứ 3 số nhiều. Cách này cũng có thể áp dụng khi nói về quốc gia hoặc thành phố.
 • Đối với các danh từ bắt đầu đầu bằng phụ âm h câm hoặc nguyên âm thì cho dù là giống đực hay giống cái thì tất cả tính từ sở hữu đều sẽ được chuyển qua danh từ giống đực Mon – Ton – Son. Điều này sẽ giúp cho việc phát âm thuận tiện và dễ nghe hơn.
 • Trong câu, tránh lặp lại danh từ khi sử dụng tính từ sở hữu.
 • Nếu như một danh từ có nhiều tính từ sở hữu thì “l’adjectif possessif” sẽ được ưu tiên hơn.

Khóa học tiếng Pháp 1 kèm 1 cho Việt Kiều tại ICC Academy

Khóa học tiếng Pháp 1 kèm 1 cho Việt Kiều tại ICC Academy

Khóa học tiếng Pháp 1 kèm 1 cho Việt Kiều tại ICC Academy

Bạn đang muốn hiểu rõ hơn về cách sử dụng tính từ sở hữu trong tiếng Pháp? Bạn đang có nhu cầu tham gia một khóa học để phát triển khả năng tiếng Pháp của mình? Vậy thì nhất định bạn không được bỏ qua khóa học tiếng Pháp 1 kèm 1 cho Việt kiều tại ICC Academy.

Với khóa học này, các học viên sẽ được tiếp xúc cơ bản với các kiến thức nền tảng về tiếng Pháp như cách phát âm, ngữ pháp, từ vựng, bài tập thực hành… Qua đó giúp học viên dễ dàng tiếp thu và nắm chắc các kiến thức một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, khóa học tiếng Pháp 1 kèm 1 còn đặc biệt chú trọng đến việc giải thích về tính từ sở hữu và cách sử dụng chúng trong từng trường hợp khác nhau. Học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức để có thể áp dụng “l’adjectif possessif” trong giao tiếp tiếng Pháp một cách chuẩn xác.

Bài viết trên đây là những hướng dẫn chi tiết về cách dùng tính từ sở hữu trong tiếng Pháp và một số dạng bài tập vận dụng. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho quá trình học tập và phát triển tiếng Pháp của các học viên. Nếu như bạn có mong muốn tham gia khóa học tiếng Pháp 1 kèm 1 thì hãy liên hệ ngay với trung tâm ICC Academy để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết.

Khai giảng lớp học mới

ICC mang lại khoá học chất lượng cao dành cho học viên không chỉ tại Việt Nam mà còn đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài

Đăng ký nhận
tư vấn miễn phí

  5
  Ngày
  08
  Giờ
  30
  Phút
  42
  Giây
  Điện thoại: 024 6662 8671
  Messages ICC ACADEMY
  icon-default