defaut-post-image Số lượng:

Không giới hạn

Mô tả công việc:

- Dạy qua ứng dụng học ONLINE (zoom, google meet, skype,…) tại nhà, tuyển dụng giáo viên trên cả nước
- Giáo trình giao tiếp đã được xây dựng sẵn, chỉ việc dạy, siêu tiết kiệm thời gian
- Khung giờ dạy LIÊN TỤC được lựa chọn từ thứ 2 đến CN hàng tuần
- Tương tác và hướng dẫn học viên khi học theo hình thức gia sư 1 kèm 1 (làm việc ngay sau khi phỏng vấn)

Thời hạn nộp CV:

Không giới hạn

Xem chi tiết
Số lượng:

Không giới hạn

Mô tả công việc:

Liên hệ tư vấn các khóa học về ngôn ngữ: Anh; Pháp; Đức
Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng

Thời hạn nộp CV:

Không giới hạn

Xem chi tiết
Số lượng:

Không giới hạn

Mô tả công việc:

Liên hệ tư vấn các khóa học về ngôn ngữ: Anh; Pháp; Đức
Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng

Thời hạn nộp CV:

Không giới hạn

Xem chi tiết
defaut-post-image Số lượng:

02

Mô tả công việc:

Dạy qua ứng dụng học ONLINE (zoom, google meet, skype,…) tại nhà

Giáo trình giao tiếp đã được xây dựng sẵn, chỉ việc dạy, siêu tiết kiệm thời gian

Thời hạn nộp CV:

Không giới hạn

Xem chi tiết
Số lượng:

02

Mô tả công việc:

Dạy qua ứng dụng học ONLINE (zoom, google meet, skype,…) tại nhà

Thời hạn nộp CV:

Không giới hạn

Xem chi tiết

Khai giảng lớp học mới

ICC mang lại khoá học chất lượng cao dành cho học viên không chỉ tại Việt Nam mà còn đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài

Đăng ký nhận
tư vấn miễn phí

  5
  Ngày
  08
  Giờ
  30
  Phút
  42
  Giây
  Điện thoại: 024 6662 8671
  Messages ICC ACADEMY
  icon-default