DELF A2

Thời gian:

75 phút

Học phí:

Chi phí : 460.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

Nghe
HV có thể hiểu các thuật ngữ và từ vựng quen thuộc có liên quan rất chặt chẽ đến HV(ví dụ, bản thân HV, gia đình HV, mua sắm, môi trường thân quen, công việc): HV có thể hiểu ý chính các thông báo, các thông điệp đơn giản và rõ ràng.

Đọc
HV có thể đọc các văn bản ngắn và rất đơn giản. HV có thể tìm thấy những thông tin đặc biệt dễ nhận thấy trong các văn bản thông thường như quảng cáo, tờ rơi, thực đơn, thông báo giờ và HV có thể hiểu những bức thư cá nhân ngắn gọn và đơn giản.

Tham gia hội thoại
HV có thể giao tiếp khi có việc đơn giản và quen thuộc yêu cầu phải có một cuộc trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về các hoạt động quen thuộc.

Diễn đạt nói liên tục
HV có thể sử dụng một loạt các câu hoặc các cấu trúc để miêu tả theo cách đơn giản về gia đình, những người khác, những điều kiện sống của HV, chương trình học và các hoạt động nghề nghiệp hiện tại hoặc mới có.

Viết
HV có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản và ngắn gọn. HV có thể viết một bức thư cá nhân rất đơn giản, ví dụ, để cảm ơn.

Đăng ký ngay

  Các khóa học liên quan

  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  150 buổi

  Học phí:

  478.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  120 buổi

  Học phí:

  420.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  90 buổi

  Học phí:

  400.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  150 buổi

  Học phí:

  478.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  120 buổi

  Học phí:

  420.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  90 buổi

  Học phí:

  400.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  Trình độ đầu B2 : 60 buổi
  Trình độ test giữa B2 : 45 buổi
  Trình độ test cuối B2 : 35 buổi

  Học phí:

  500.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  Trình độ đầu B1 : 60 buổi
  Trình độ test giữa B1 : 45 buổi
  Trình độ test cuối B1 : 35 buổi

  Học phí:

  480.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  Trình độ đầu A1 : 60 buổi
  Trình độ test giữa A1 : 45 buổi
  Trình độ test cuối A1 : 35 buổi

  Học phí:

  455.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  42 buổi

  Học phí:

  390.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  36 buổi

  Học phí:

  385.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Thời gian:

  75 phút

  Lộ trình học

  60 buổi

  Học phí:

  455.000 đ/buổi ( chưa áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng )

  Xem chi tiết
  Kéo sang để xem

  Khai giảng lớp học mới

  ICC mang lại khoá học chất lượng cao dành cho học viên không chỉ tại Việt Nam mà còn đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài

  Đăng ký nhận
  tư vấn miễn phí

   5
   Ngày
   08
   Giờ
   30
   Phút
   42
   Giây
   Điện thoại: 024 6662 8671
   Messages ICC ACADEMY
   icon-default