Gợi ý cách chia động từ tiếng Pháp dễ nhớ và dễ học nhất

Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ vô cùng phổ biến, được sử dụng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Với những người mới học tiếng Pháp, việc nắm vững cách chia động từ đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy mà trong bài viết dưới đây, ICC Academy sẽ chia sẻ cách chia động từ tiếng Pháp dễ nhớ và dễ học nhất để các bạn tham khảo nhé.

Động từ tiếng Pháp là gì?

Trong tiếng Pháp, động từ được gọi là “Verbe”. Đây là một phần quan trọng có chức năng thể hiện hành động, trạng thái của sự vật, sự việc. Động từ trong tiếng Pháp có cấu tạo bao gồm Radical và Terminaison (thân tố và hậu tố). Thân tố mang ý nghĩa là động từ, trong khi đó hậu tố sẽ phụ thuộc vào ngôi, thì,…

Động từ tiếng Pháp là gì?

Động từ tiếng Pháp là gì?

Động từ trong tiếng Pháp sẽ được phân loại thành 3 nhóm chính dựa trên hậu tố của chúng. Cụ thể:

 • Nhóm 1 (1er groupe): Đây là nhóm động từ lớn nhất, các verbe trong nhóm này đều có hậu tố là “-er”, thường là những từ đơn giản và phổ biến như chanter – hát, manger – ăn, parler – nói,….
 • Nhóm 2 (2ème groupe): Các verbe trong nhóm này hậu tố sẽ là “-ir” bao gồm các động từ như finir – hoàn thành, choisir – chọn, partir – khởi hành,…
 • Nhóm 3 (3ème groupe): Nhóm này thường có các hậu tố là “-re”, bao gồm các động từ như prendre – lấy, vendre – bán,…
 • Riêng một số động từ bất quy tắc (verbes irréguliers) không thuộc bất cứ một nhóm nào như être – là, avoir – có, aller – đi,…

Bên cạnh những cách phân loại trên, verbe được chia thành nhiều thì khác nhau như: qúa khứ đơn, hiện tại đơn, tương lai đơn, qúa khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành và tương lai hoàn thành. Ngoài ra, chúng còn có các dạng câu khác nhau như câu chủ động, bị động được sử dụng tùy vào ngữ cảnh, tình huống.

Gợi ý cách chia động từ trong tiếng Pháp dễ nhớ và dễ học nhất

Gợi ý cách chia động từ trong tiếng Pháp dễ nhớ và dễ học nhất

Gợi ý cách chia động từ trong tiếng Pháp dễ nhớ và dễ học nhất

Cách chia động từ tiếng Pháp nhóm I

Đối với động từ nhóm I, đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành bỏ đuôi “-er”, sau đó lần lượt thêm vào các ngôi tương ứng:

 • Je + -e
 • Tu + -es
 • Il/Elle + -e
 • Nous + -ons
 • Vous + -ez
 • Ils/Elles + -ent

Ví dụ: Với động từ Parler – nói, ta sẽ chia như sau:

 • Je parle – tôi nói
 • Tu parles – bạn nói
 • Il/Elle parle – anh ấy/cô ấy nói
 • Nous parlons – chúng tôi nói
 • Vous parlez – bạn nói (kính ngữ hoặc số nhiều)
 • Ils/Elles parlent – họ nói

Cách chia động từ nhóm II

Nhóm II cũng có cách chia động từ tiếng Pháp giống nhóm I. Bỏ đuôi “-ir” và lần lượt thêm các ngôi tương ứng:

 • Je + -is
 • Tu + -is
 • Il/Elle + -it
 • Nous + -issons
 • Vous + -issez
 • Ils/Elles + -issent

Ví dụ: Với động từ Finir – kết thúc, ta sẽ chia như sau:

 • Je finis – tôi kết thúc
 • Tu finis – bạn kết thúc
 • Il/Elle finit – anh ấy/chị ấy kết thúc
 • Nous finissons – chúng tôi kết thúc
 • Vous finissez – bạn (các bạn) kết thúc
 • Ils/Elles finissent – họ kết thúc

Cách chia động từ nhóm III

Đối với các verbe thuộc nhóm III thì sẽ không có quy tắc chung. Mỗi động từ, nhóm động từ sẽ có những cách chia khác nhau.

Nhóm III không có quy tắc chia động từ tiếng Pháp cụ thể

Nhóm III không có quy tắc chia động từ tiếng Pháp cụ thể

Đối với động từ có đuôi – DRE

Bỏ đuôi “-dre” và lần lượt thêm vào các ngôi tương ứng:

 • Je + -ds
 • Tu + -ds
 • Il/Elle + -d
 • Nous + -ons
 • Vous + -ez
 • Ils/Elles + -ent

Ví dụ: Với động từ Vendre – bán, cách chia động từ như sau:

 • Je vends – tôi bán
 • Tu vends – bạn bán
 • Il/Elle vend – anh ấy/cô ấy bán
 • Nous vendons – chúng tôi bán
 • Vous vendez – bạn bán (dùng để nói với người đối diện hoặc nhóm người)
 • Ils/Elles vendent – họ bán (nói với nhóm toàn nam hoặc hỗn hợp giới tính, chỉ nữ giới thì sẽ sử dụng Elles vendent)

Có một vài ngoại lệ đối với việc chia động từ tiếng Pháp thuộc nhóm động từ sau:

 • Prendre – lấy/nhận sẽ có sự thay đổi khi chia ở thì hiện tại các ngôi: Nous prenons – chúng tôi lấy/nhận, Vous prenez – bạn lấy/nhận, Ils/Elles prennent – họ lấy/nhận.
 • Coudre – khâu/may sẽ có sự thay đổi khi chia ở thì hiện tại các ngôi: Nous cousons – chúng tôi đang may vá, Vous cousez – bạn đang may vá, Ils/Elles cousent – họ đang may vá.

Đối với động từ có đuôi – TRE

Bỏ đuôi “-tre” và lần lượt thêm vào các ngôi tương ứng:

 • Je + -ts
 • Tu + -ts
 • Il/Elle + -t
 • Nous + -tons
 • Vous + -tez
 • Ils/Elles + -tent

Ví dụ: Với động từ Mettre – đặt/để, ta sẽ chia động từ như sau:

 • Je mets – tôi đặt/để vào
 • Tu mets – bạn đặt/để vào
 • Il/Elle met – anh ấy/cô ấy đặt/để vào
 • Nous mettons – chúng tôi đặt/để vào
 • Vous mettez – các bạn đặt/để vào
 • Ils/Elles mettent – họ đặt/để vào

Động từ có đuôi -EINDRE/-AINDRE/-OINDRE

Có rất nhiều cách chia verbe 

Có rất nhiều cách chia verbe

Thực hiện chia động từ tiếng Pháp của nhóm này cũng tương tự như những nhóm khác. Đều bỏ đuôi và lần lượt thêm vào các ngôi tương ứng.

Đối với nhóm verbe từ kết thúc bằng đuôi “-eindre”

 • Je + -eins
 • Tu + -eins
 • Il/Elle + -eint
 • Nous + -eignons
 • Vous + -eignez
 • Ils/Elles + -eignent

Đối với nhóm verbe kết thúc bằng đuôi “-aindre”

 • Je + -ains
 • Tu + -ains
 • Il/Elle + -aint
 • Nous + -aignons
 • Vous + -aignez
 • Ils/Elles + -aignent

Đối với nhóm verbe kết thúc bằng đuôi “-oindre”

 • Je + -oins
 • Tu + -oins
 • Il/Elle + -oint
 • Nous + -oignons
 • Vous + -oignez
 • Ils/Elles + -oignent

Một số động từ nhóm III phổ biến

Một số động từ nhóm III được sử dụng phổ biến

Một số động từ nhóm III được sử dụng phổ biến

Động từ Avoir – có sẽ được chia như sau:

 • J’ai
 • Tu as
 • Il/Elle a
 • Nous avons
 • Vous avez
 • Ils/Elles ont

Động từ Être – thì/là/ ở sẽ được chia như sau:

 • Je suis
 • Tu es
 • Il/Elle est
 • Nous sommes
 • Vous êtes
 • Ils/Elles sont

Động từ Aller – đi sẽ được chia như sau:

 • Je vais
 • Tu vas
 • Il/Elle va
 • Nous allons
 • Vous allez
 • Ils/Elles vont

Một số lưu ý quan trọng khi chia động từ tiếng Pháp

Một số lưu ý quan trọng khi chia động từ tiếng Pháp

Một số lưu ý quan trọng khi chia động từ tiếng Pháp

Để học và nhớ cách chia verbe dễ dàng thì bạn cần phải ghi nhớ một số lưu ý quan trọng sau:

 • Tách hậu tố: Bạn có thể tách hậu tố của động từ ra khỏi thân tố để tạo thành các dạng câu khác nhau. Ví dụ như động từ parler – nói có hậu tố là “-er”, khi chia động từ này, bạn chỉ cần thay đổi hậu tố tương ứng với ngôi và thời gian. Cụ thể là Je parle – tôi nói, Tu parles  – bạn nói,…
 • Học theo nhóm động từ: Bạn có thể học các động từ tiếng Pháp theo nhóm đã được phân loại. Trong một nhóm thì các verbe thường có quy tắc chia động từ tương tự nhau.
 • Sử dụng bảng chia động từ tiếng Pháp: Các bảng chia động từ sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các dạng ngôi, thì và thời gian khac nhau. Sử dụng bảng này sẽ giúp cho việc ghi nhớ cách chia động trở nên dễ dàng hơn.
 • Luyện tập thường xuyên: Thực hành sử dụng các động từ trong câu văn là cách tốt nhất để rèn luyện khả năng ghi nhớ. Bạn có thể tìm kiếm các tài luyện tiếng Pháp để luyện tập mỗi ngày.
 • Tham gia các khóa học tiếng Pháp: Việc tự học tại nhà đôi khi sẽ không mang lại hiệu quả cao. Chính vì vậy mà lựa chọn học tập tại các trung tâm sẽ giúp cho bạn biết chia động từ tiếng Pháp sao cho chính xác và hiệu quả hơn.

Bài tập chia động từ có đáp án

Một số dạng bài tập bài tập chia động từ tiếng Pháp có sẵn đáp án mà bạn có thể tham khảo dưới đây:

Ex 1: Conjuguez les verbes au présent

 • Je voudrais te poser quelques questions.
 • Oui.
 • Tu travailles?
 • Oui, mais je travaille (1) seulement le matin, dans un magasin.
 • Tu déjeunes chez toi?
 • Ça dépend, parfois je ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (2) chez moi, parfois au restaurant.
 • Et l’après-midi, tu étudies?
 • Oui, j’ ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (3) généralement de 14 à 18 heures à l’école
 • Tu rentres à quelle heure?
 • Je ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (4) vers 19 heures.
 • Avec tes parents, vous dînez tard?
 • Je ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (5) vers 20 heures.
 • Que faites-vous après? Vous discutez? Vous regardez la télé.
 • Les deux: parfois nous ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (6), parfois nous ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ la télé.‍

Đáp án bài tập 1:

 • déjeune
 • étudie
 • rentre
 • dînons
 • discutons
 • regardons

Ex 2: Conjuguez les verbes au présent

 • Les enfants ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (jouer) dans la rue.
 • Tu ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (regarder) un film d’aventures.
 • John, en Angleterre, vous ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (manger) quoi un petit déjeuner?
 • Je ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (préférer) pain au chocolat.
 • Nous ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (payer) par chèque.
 • Vous ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (envoyer) beaucoup de lettres en vacances?
 • Ce matin, elles ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (faire) du shopping.
 • Tous les samedis, je⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (sortir) dans le discothèques. Mes amies, ils ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (sortir) rarement.

Đáp án bài tập 2:

 • jouent
 • regardes
 • mangez
 • préfére
 • payons
 • envoyez
 • font
 • sorti, sortent

Ex 3: Conjuguez les verbes au présent

Alain et moi, nous ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (1) (aller) tous les étés en vacances dans les Pyrénées. En général, nous ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (2) (partir) début août. C’est Alain qui ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (3) (conduire) et nous ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (4) (mettre) à peu près 10 heurs en voiture. Vous ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (5) (prendre) une location pour deux semaines. Alain ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (6) (faire) du vélo presque tous les jours. Moi je ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (7) (lire). Le soir ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (8) (sortir) souvent. Quelquefois nous ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (voir) des amis qui ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ (10) (venir) chez nous ces deux semaines de vacances en montagne.

Đáp án bài tập 3:

 • allons
 • partons
 • conduit
 • mettons
 • prenons
 • fait
 • lis
 • sortons
 • voyons
 • viennent

Khóa học tiếng Pháp 1 kèm 1 tại ICC Academy

Khóa học tiếng Pháp 1 kèm 1 tại ICC Academy

Khóa học tiếng Pháp 1 kèm 1 tại ICC Academy

Nếu bạn đang học tiếng Pháp, rèn luyện về cách chia verbe thì học tiếng Pháp online 1 kèm 1 tại ICC Academy sẽ là khóa học hoàn hảo cho bạn. Tại đây, các học viên sẽ tiếp xúc và làm quen với các dạng động từ để khi thực hành chia động từ tiếng Pháp có thể áp dụng các kiến thức một cách nhanh chóng.

Để hiểu được nguyên tắc chia verbe là điều không hề đơn giản, đòi hỏi học viên cần có sự tập trung và nỗ lực. Tuy nhiên, tại ICC Academy, với sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, chắc chắn bạn sẽ ghi nhớ các quy và áp dụng việc chia động từ một cách dễ dàng.

Giảng viên tại trung tâm ICC Academy sẽ giúp học viên có được một nền tảng vững chắc về ngôn ngữ tiếng Pháp, đặc biệt là cách chia động từ. Từ đó, bạn có thể tự tin giao tiếp và sử dụng tiếng Pháp mượt mà, thành thạo hơn.

 

Bài viết trên đây là một vài gợi ý về cách chia động từ tiếng Pháp dễ nhớ và dễ học mà chúng tôi muốn chia sẻ với các học viên. Nếu như bạn đang muốn học tiếng Pháp để hiểu rõ cách chia verbe thì hãy đăng ký nhận tư vấn khóa học miễn phí của ICC Academy tại đây. Chúc bạn học tốt!

Khai giảng lớp học mới

ICC mang lại khoá học chất lượng cao dành cho học viên không chỉ tại Việt Nam mà còn đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài

Đăng ký nhận
tư vấn miễn phí

  5
  Ngày
  08
  Giờ
  30
  Phút
  42
  Giây
  Điện thoại: 024 6662 8671
  Messages ICC ACADEMY
  icon-default